Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás upozornit na to, že z důvodu zvýšeného objemu objednávek v předvánočním období, může dojít k větší prodlevě v doručení vašeho balíku.

Rovněž Vás upozorňujeme, že objednávky přijaté po sobotě 15. 12. 2018 již k Vám do Vánoc nebudou doručeny.

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit, že od 12.12.2018 je naše prodejna uzavřena a od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 máme celofirmení dovolenou. V této době nebudou vyřizovány objednávky, e-maily, telefonáty. Budeme se na Vás těšit opět od 3. 1. 2019


Děkujeme za pochopení a přejeme všem hezké svátky!

Obchodní podmínky

Parkour Oblečení s.r.o.
Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany, Česká republika
IČO: 05595461, DIČ: CZ05595461
Spisová značka 266765 C, Městský soud v Praze
e-mail: info@enjoythemovement.cz

1. O registraci

Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě „Enjoy the Movement“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu „Enjoy the Movement“, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit v nastavení svého účtu v našem e-shopu.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné.

Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

3. Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky.

Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno a číslo objednávky.

4. Druhy dopravy sjednanými přepravci

a) Osobní odběr: Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvednout na adrese: U Mostu 1867/2, 251 01 Řičany, ve stanovene otevíraci době. 

b) Zboží doručováno Českou poštou: Cena za přepravu se zobrazuje ihned při výběru způsoby dopravy. Pokud nebude objednávající zastižen obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat.

Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

5. Záruka

Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je dle zákona dva roky. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena
o 5 dní jako náhrada za čas dopravy.

6. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

7. Právo

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno.

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

8. Doručení a dodací podmínky

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet situacím, které při doručování vznikají.

Postupovat při vrácení zboží:

Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem. Jak zásilku připravit. Zásilka musí být kompletní (včetně veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace).

9. Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat po výběru dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

Platba předem, převodem - při výběru této možnosti obdržíte zálohovou fakturu se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.

Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

Osobní odběr - platí jedině v hotovosti a přesně při osobním odběru.

10. Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

11. Reklamační řád

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené, postupujte dle reklamačního řádu.

Vyměnit zboží za větší nebo menší samozřejmě možné je, ovšem pouze do 30 dnů ode dne, kdy vám bylo zboží doručeno. Výměny produktů, které nestihenete zadat v tomto termínu nebudou přijaté. Za výměnu zboží účtujeme 99 Kč za dopravné službou PPL, platí se na dobírku.  

Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 6.

Pokud bude zboží jakkoliv poškozené z důvodu špatné manipulace s balíčekem při přepravě, prosím reklamujte přímo u dopravce na webových stránkách. 

Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s popisem závady případně označeným místem závady.

Zboží zašlete na adresu naší kamenné prodejny: Parkour Oblečení s.r.o., U Mostu 1867/2, 251 01 Říčany.